Wat is het buddy-systeem?

Raadpleeg onze veelgestelde vragen (FAQ) over het buddy systeem.


 

Wat is het buddy-systeem?
Met het buddy-systeem brengt TADA een vrijwilliger in contact met een TADA-oud-leerling voor een langdurig begeleidingsproces.
Wat houdt deze begeleiding in?
Je wordt een soort van peter/meter van een TADA-jongere. Je ontmoet de jongere in kwestie minstens één keer per maand en je coacht hem/haar om zijn best te doen in het leven en op school. Wat wil dit zeggen? Je wordt idealiter een belangrijke vertrouwenspersoon van de jongere. Je helpt hem/haar om zichzelf te ontwikkelen. Je helpt hem/haar om de uitdagingen waarvoor hij/zij staat, te overwinnen. Je bent er om te luisteren, om advies te geven, of om hem/haar een boost van motivatie te geven. Je helpt hem/haar om schoolprestaties te verbeteren en ondersteunt hem/haar bij het maken van weloverwogen levenskeuzes (m.b.t. school en werk).
Enkele voorbeelden?
Hieronder kan je het verhaal lezen van Liesbeth Van Impe, die buddy is bij TADA sinds 2016.

"Ik ben de buddy van Alicia (alias) sinds mei 2016. Eigenlijk kan je de rol van ons buddy’s in twee woorden samenvatten: wij brengen "challenge" en "support"."

"Je start als buddy vaak met een concrete hulpvraag. Bij Alicia wilde het niet lukken met wiskunde en moesten we proberen nog een en ander recht te trekken voor de laatste examens. Maar het is altijd meer dan wat extra uitleg geven. Je moet een vertrouwensrelatie opbouwen, door te luisteren, interesse te tonen. Zo kan je ook aan een betere leermethode werken en kan je ervoor zorgen dat geleidelijk aan het zelfvertrouwen terugkomt. Dat is minstens even belangrijk voor goede resultaten als de "bijles"."

"Die gesprekken gingen vaak door bij Alicia thuis, waar ik altijd met open armen ben verwelkomd door haar ganse familie. Je wordt ook een beetje deel van de familie. Op vraag van de mama zit ik mee op Smartschool, ik help ook regelmatig de andere zussen en het oudercontact op school is intussen een vaste afspraak geworden."

"Tussen onze afspraken door, kan Alicia me ook altijd bellen of mailen. Net zoals een betrokken familielid sms’te ik haar bijvoorbeeld "gefeliciteerd" op haar verjaardag of "succes" op de eerste dag van haar examens."

"Ik leerde Alicia ook om doelen te zetten, hier naartoe te werken en om te gaan met leren uit fouten maken. Dat ontbreekt vaak op school, waar “niet te veel buizen” soms de enige verwachting is. Met Alicia maak ik bij het begin van het jaar “een deal”. De essentie daarvan is haar inzet: als zij haar studies niet belangrijk vindt, dan kan ik beter mijn tijd in iemand anders steken. We spreken ook een heel concreet doel af. Het eerste jaar was dat “geen enkele buis”, het tweede jaar was het doel voor alle vakken 60 procent halen. Zo leg je de lat telkens een beetje hoger. Ik wist dat ze het kon, maar ze moet het ook vooral zelf geloven. Als ze de doelstelling haalt, volgt er een beloning."

"Op sommige momenten heb ik moeten gieren het lachen. Als Alicia me dan in april vroeg "Ja maar, als ik dan net geen 60% haal op dit ene vak uiteindelijk, maar ik heb toch heel hard mijn best gedaan, dan moet ik toch ook beloond worden?" Goede onderhandelingstactiek, maar ook zij zag in dat er een verschil is tussen "bijna" naar een pretpark gaan en echt gaan.  Uiteindelijk is het gelukt : Alicia haalde haar punten en we hadden een topdag in Bellewaerde."

"Alicia is een fantastisch meisje, maar ze heeft soms dat duwtje in de rug nodig om te zorgen dat ze haar volledige potentieel – stapje per stapje - ontplooit. Er bestaat geen vaste formule om mooie resultaten te boeken, maar positieve betrokkenheid is sowieso cruciaal. Het maakt een verschil in haar leven, maar zeker ook in het mijne."

Waarom bestaat er een buddy-systeem bij TADA?
TADA wil al haar oud-leerlingen aanmoedigen om een diploma te halen. Hoe je het ook draait of keert, een diploma vergroot jouw kansen later om gelukkig te worden en om als ontwikkeld individu of als verantwoordelijke burger op een positieve manier bij te dragen aan onze samenleving. Het buddysysteem bevordert de ontwikkeling van het volledige potentieel van onze oud-leerlingen met moeilijkheden thuis/op school.
Wie kan buddy zijn?
Iedereen (+18) die zinvol vrijwilligerswerk wil doen en die het verschil wil maken voor een Brusselse tiener, kan in principe buddy worden. Zodra het formulier ingevuld is, nemen we zo snel mogelijk contact met jou op.
Hoe word je buddy?
Schrijf je in via dit formulier.

We sturen je daarna een e-mail met een uitgebreide brochure over het buddy systeem. Je mag daarna beslissen of je wilt doorgaan met het buddy systeem (of niet). Zo ja, nemen we terug contact op met je om een eerste afspraak vast te leggen, zodra we jouw profiel met een jongere hebben "gematcht".

Wie kan een buddy vragen?
De alumni (oud-leerlingen) van TADA kunnen een buddy vragen. TADA-alumni zijn tussen de 13 en 17 jaar oud (1ste tot en met 6de middelbaar). We bieden het buddy-systeem niet proactief aan al onze alumni aan. We focussen onze inzet op deze alumni waar de meerwaarde van de steun wellicht bijzonder groot is.
Hoe wordt de "matching" gedaan?
Voordat TADA een buddy in contact zet met een jongere, zal TADA aandacht besteden aan bepaalde punten om te controleren of het profiel van de jongere en van de buddy bij elkaar past.
Welke zijn de punten waarop TADA zal letten?

 • De talen die door de buddy gesproken zijn versus de taal waarin de leerling zich op school bevindt (FR / NL) ;
 • De vakken waarin de jongere hulp nodig heeft versus de vakken waarin de buddy zich op zijn gemak voelt om te helpen ;
 • De gewenste plaats van afspraak van de buddy versus de gewenste plaats van afspraak van de jongere ;
 • De afstand tussen de plaats van afspraak en het huis van de buddy / jongere ;
 • De agenda van de buddy versus de agenda van de jongere.
Hoe gebeurt de eerste ontmoeting?
De eerste ontmoeting wordt georganiseerd door TADA. Dit gebeurt in de TADA-kantoren onder begeleiding van iemand van het TADA-team en in aanwezigheid van de jongere, zijn ouders en de buddy. Tijdens deze eerste ontmoeting wordt een overeenkomst ondertekend door de jongere, zijn ouders en de buddy.
Waar vinden de afspraken plaats?
De jongere en de buddy beslissen samen waar de werksessies plaats vinden. Verschillende mogelijkheden:

 • Bij de jongere thuis, op voorwaarde dat er een rustige plek is om te werken met het nodige materiaal (bureau/tafel, stoelen, …);
 • Bij de buddy thuis of op kantoor als hij/zij de jongere daar wil verwelkomen en als zijn/haar woonplaats/kantoor dichtbij de thuis/school van de jongere is (en met expliciete instemming van de familie van de jongere) ;
 • Op een andere, onderling te overeenkomen plaats (een bibliotheek met groepswerkruimtes bijvoorbeeld).

Het is niet mogelijk om afspraken te organiseren in een TADA-gebouw (op de scholen of op het TADA-kantoor).

Hoe vaak vinden de afspraken plaats?
Om de goede werking van het buddy-systeem te garanderen, vraagt TADA om minimum afspraken eenmaal per maand (gedurende een tweetal uur) vast te leggen. Als de jongere en de buddy dit wensen, is het mogelijk om deze frequentie te verhogen, rekening houdend met verschillende criteria zoals:

 • De vraag / behoefte van de jongeren ;
 • De beschikbaarheid van de buddy.
Wanneer vinden de afspraken plaats?
De uren van de werksessies worden vastgesteld door de jongere en de buddy. Om het goede verloop van het buddy-systeem te garanderen, raadt TADA aan om een vast moment van afspraak te bepalen. Bijvoorbeeld: Elke maandag, om de twee weken, van 17:00 tot 19:00 bij de jongere thuis.
Hoeveel maanden duurt het buddy-systeem?
De minimumperiode om te kunnen spreken van een “buddy-schap” betreft 2 maanden.

Na 2 maanden ontvangen de jongere en de buddy een e-mail met een evaluatieformulier. Dit formulier stelt hen in staat te identificeren wat goed gaat, wat beter kan en of beide partijen de relatie willen voortzetten al dan niet.

 • Als de eerste periode van twee maanden goed verlopen is en er aan beide kanten bereidheid is om door te gaan, wordt de samenwerking automatisch verlengd tot eind juni van het lopende schooljaar.
 • Als er zich problemen hebben voorgedaan tijdens de eerste periode van twee maanden, wordt de situatie beoordeeld door TADA. Als er oplossingen gevonden kunnen worden, begint een nieuwe periode van 2 maanden. Aan het einde van deze 2 extra maanden wordt een nieuw evaluatieformulier naar de jongere en de buddy gestuurd. Als de situatie verbeterd is, wordt de samenwerking automatisch verlengd tot eind juni. Als de situatie niet verbeterd is en er geen andere oplossing mogelijk is, eindigt de begeleiding.

Er staat geen maximum duur op “buddyschap”. Aan het einde van ieder schooljaar ontvangen de jongere en de buddy een nieuwe e-mail met een formulier. Dit stelt hen in staat om de maanden van de relatie te evalueren en te bekijken of ze de relatie het volgende schooljaar willen voortzetten al dan niet.

Einde van het buddy-systeem?
Het einde van de relatie wordt altijd voorafgegaan door een evaluatieformulier. In dit formulier informeren buddy en jongere de verantwoordelijken bij TADA over de redenen die de basis vormen voor het einde van de relatie.

De relatie eindigt wanneer:

 • De buddy niet langer beschikbaar is (hij/zij verhuist naar het buitenland, zijn agenda is gewijzigd, ...) ;
 • De jongere niet langer hulpbehoevend is;
 • De evaluaties aantonen dat de relatie problematisch is en moet worden stopgezet.
Hoe gemotiveerd zijn de jongeren waarmee jij als buddy aan de slag gaat?
We zijn er bij TADA van overtuigd dat elke jongere diep vanbinnen wél vooruitgang wil maken met zijn/haar ontwikkeling, maar het is belangrijk om in gedachten te houden dat de jonge mensen bij TADA die om een buddy verzoeken, vaak een puberale leeftijd hebben. Ze beleven dus een periode die niet altijd gemakkelijk is en deze fase van verandering wordt soms bemoeilijkt door bepaalde school – en/of gezinssituaties. De buddy krijgt een ondersteunende rol: de tieners blijven motiveren om door te zetten – ook bij moeilijkheden – hoort hierbij.
Nog steeds zin om buddy te worden en het verschil te maken voor een Brusselse tiener?

Super, schrijf je in via dit formulier.

Nog vragen?
Stuur ons een e-mail (catherine.voets@toekomstatelierdelavenir.com). Alvast ontzettend bedankt! Wij kijken uit naar onze samenwerking alvast!
Share This

Thank You!

There was an error while trying to send your request. Please try again.

TADA will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.

Hier kom je op een deel van onze website dat nog in opbouw is.

We zijn volop in het ontwikkelproces om de content en de navigatie beter af te stemmen op wat jij graag wilt zien.

Wil je ons helpen?