Wat is TADA?

TADA is een lerend netwerk dat de burger en het bedrijfsleven betrekt bij de emancipatie en integratie van tieners uit kwetsbare milieus en hun omgeving.

Wat doet TADA?

In Brussel biedt TADA meer dan 2000 jongeren uit sociaal-economisch kwetsbare milieus (en hun entourage) een netwerk aan dat hen jarenlang intens coacht. Via onze weekendscholen en het alumni-netwerk bieden wij buitenschoolse activiteiten aan waarbij de (leer)lat hoog ligt, terwijl ook het welbevinden van het kind bevorderd wordt.

 

TADA’s weekendscholen

Op TADA’s weekendscholen in Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Anderlecht en Schaarbeek ontdekken tieners (10-14) zichzelf en de maatschappij dankzij plezante praktijkles van bevlogen professionals, bijvoorbeeld van rechters, verpleegkundigen, koks of mecaniciens.

Via vakken als een introductie tot recht, geneeskunde of mechanica, krijgen deze tieners iedere zaterdag – drie jaren lang – een inkijk in wat ‘later’ zoal in petto heeft. Zo begrijpen ze de relevantie van leren en ‘je best doen, voor later’ beter terwijl ze zichzelf ontplooien tot gemotiveerde jonge mensen, vol motivatie om later bij te dragen aan onze samenleving.  

TADA’s alumni-netwerk

TADA-jongeren die het driejarige parcours van de weekendschool hebben doorlopen maken deel uit van het alumni-netwerk. Dit netwerk blijft de wereld van de tieners opentrekken en zegt hen: “Jij kan dit ook. Ontplooi jezelf. Doe je best. Wees een voorbeeld voor anderen, op de weekendschool, voor jouw entourage en in de maatschappij.”

Door de verschillende activiteiten, een online platform en additionele vormingen die TADA inricht, geven we deze jongeren een extra duwtje om de – voor hen hoge – drempel op te stappen richting zelfontplooiing.

 

TADA 2.0 - meer impact

De impact van TADA gaat verder dan haar werk met jongeren. TADA 2.0 geeft extra motivatie en tools aan hen die alle kansen in het leven hebben gekregen en zelf ook willen bijdragen aan een meer inclusieve samenleving.

Op TADA 2.0 ontdek je hoe je eigen (onbewuste) vooroordelen je soms parten spelen en vooral wat je eraan kunt doen. Je vindt TADA-verhalen, tips en tricks van ons netwerk, en ook workshops voor volwassenen. Kortom, we delen ons perspectief en onze ervaring met u en bieden een blik op de aanpak van TADA.

Ook TADA's indirecte impact is doorheen de jaren belangrijker geworden. Steeds meer personen of organisaties tonen belangstelling om op TADA geïnspireerde initiatieven te lanceren. Via allerhande bewustwording - communicatieve acties, workshops en keynotes in bedrijven en scholen - maken we TADA op verzoek van talloze partijen tot een aanstekelijk voorbeeld. Lees hier meer over TADA's impact tot op vandaag

Waarom TADA? 

De onderwijsongelijkheid in België – en zeker in Brussel – is bijzonder groot. Scholen in ‘moeilijke’ buurten slagen er spijtig genoeg vaak niet in om te fungeren als ‘lift’. Als je in België geboren wordt in precaire omstandigheden is de kans met andere woorden groot dat je ook in precaire omstandigheden de wereld verlaat. Een aangeboren tekort aan kansen raak je in België blijkbaar minder eenvoudig kwijt dan in andere OESO-landen, zo blijkt uit de PISA-onderzoeken.

TADA wil dit patroon van ‘grote kans op weinig kansen’ doorbreken en gaat dus vroegtijdig aanvullend onderwijs aanbieden in het weekend. Want kinderen leren thuis en op school, maar kunnen natuurlijk ook elders inspiratie, motivatie en wereldse kennis opdoen.

Tegelijkertijd inspireert TADA’s werking ook talloze volwassenen. Dankzij de betrokkenheid van duizenden vrijwilligers en talloze scholen, bedrijven of andere non-profitorganisaties moedigen we een échte, interculturele en intergenerationele dialoog aan tussen Belgen van alle garde: mensen die elkaar in het dagelijkse leven niet snel zouden tegenkomen. Zo voeden we de beweging richting meer inclusie in onze maatschappij ook indirect.

 

 

Doelstellingen

 

TADA wil haar tieners kansen geven :

  • door de (toekomst)perspectieven/blik te verbreden
  • door hen gemotiveerd, met veerkracht, kennis en zelfvertrouwen in het leven te doen staan
  • door de horizontale vaardigheden van deze tieners te vergroten
  • door de algemene kennis over en/of verbondenheid met de samenleving te verruimen

 

Met onze aanpak wapenen wij tieners preventief tegen demotivatie en het verlies van toekomstperspectieven, elementen die belangrijke oorzaken zijn van diverse problemen (zoals bijvoorbeeld vroegtijdige schooluitval, werkloosheid, delinquentie, radicalisering, enzovoort).

TADA beoogt ook een méér inclusieve samenleving door andere volwassenen of organisaties aan te zetten tot het opnemen van méér individuele verantwoordelijkheid, ten voordele van een betere integratie/cohesie van de ganse maatschappij.

Meer weten? Bekijk hier een kort filmpje van TADA-stichtster Sofie Foets over “de zin” van TADA of ontdek hier TADA’s golden circle”.

 

Hoe ontstond TADA?

 

TADA is in het schooljaar 2012-2013 in Brussel gelanceerd. De mosterd voor TADA werd gehaald uit Nederland, waar IMC Weekendschool al sinds 1998 duizenden jongeren ondersteunt met haar aanpak die ondertussen internationaal is erkend.

Sofie Foets en Heleen Terwijn – respectievelijke stichtsters van TADA en IMC Weekendschool – ontmoetten elkaar in mei 2011 in het Europees Parlement, toen Heleen Terwijn als expert sprak op de conferentie “Best Practices in Europe as regards Informal Education for Disadvantaged Youth”. Sofie Foets was destijds in het Europees Parlement aan de slag als beleidsadviseur op diverse thema’s, onder meer onderwijs.

Sofie heeft op basis van deze ontmoeting - los van IMC Weekendschool - TADA opgericht. TADA en IMC werken nog steeds informeel nauw samen om van elkaar te leren, maar ook om samen activiteiten te organiseren voor bijvoorbeeld de alumni aan beide kanten van de taalgrens.

 

 

Share This