Veelgestelde vragen

TADA & WEEKENDSCHOOLONDERWIJS


 

Wat is de oorsprong van weekendschoolonderwijs?

Heleen Terwijn is een Nederlandse psychologe die in 1998 de IMC Weekendschool oprichtte. Terwijn ontdekte tijdens haar universitair onderzoek naar motivatie dat het met de toekomstverwachtingen van scholieren in het basisonderwijs in moeilijke wijken van Amsterdam droevig gesteld was. Zij bedacht een effectieve aanpak: vrijwillig aanvullend motivatiegericht en maatschappij-oriënterend onderwijs op zondag voor scholieren van tien tot veertien jaar.

Sofie Foets maakte kennis met het concept van IMC Weekendschool tijdens een conferentie in het Europees Parlement, waar Heleen Terwijn sprak als experte inzake “beste praktijken in Europa op vlak van informeel onderwijs voor jeugd uit kansarme wijken”. Als kind van ondernemers, wereldverbeteraar en liefhebber van Brussel besloot Sofie in 2012 tot de lancering van het Brusselse equivalent van IMC Weekendschool: ToekomstATELIERdelAvenir. TADA werd gelanceerd in Sint-Joost-ten-Node aangezien dit één van de armste, dichtstbevolkte en kleinste gemeentes is van Brussel (met torenhoge jeudwerkloosheidscijfers).

Wie zijn de leerlingen van TADA?

Momenteel wordt TADA aangeboden aan maatschappelijk kwetsbare kinderen uit een 50-tal scholen dichtbij de antennes waar de activiteiten doorgaan: de basisschool Sint-Joost-aan-Zee in Sint-Joost-ten-Node, l'Institut des Soeurs de Notre-Dame in Anderlecht, De Knipoog en Ecole n°6 in Molenbeek, Paviljoen en l’Ecole René Magritte in Schaerbeek. 

TADA stelt haar werking jaarlijks in september voor aan alle leerlingen van alle vijfde leerjaren van de deelnemende scholen. Deze leerlingen beslissen vervolgens zelf, in samenspraak met hun ouders, of ze zich graag inschrijven bij TADA.

De vraag naar een plaats bij TADA is veel groter dan het aanbod. Om de schaarse plaatsen ten volle te benutten, peilt TADA tijdens het inschrijvingsproces naar:

 • De motivatie en interesse van de kinderen om deel te nemen aan TADA
 • De toegang van de kinderen tot stimulerende, buitenschoolse activiteiten met focus op empowerment
 • De algemene, sociaaleconomische thuis- en gezinssituatie

De schoolresultaten van de kinderen spelen hierin geen enkele rol.

Om haar leerlingen (en leerlingen in spe) beter te leren kennen, neemt TADA geregeld enquêtes af. De klascoördinatoren bezoeken de kinderen en families ook geregeld thuis. Voor meer informatie over de TADA-kids kan u ons jaarrapport raadplegen of ons contacteren: info@toekomstatelierdelavenir.com.

Wie zijn de docenten bij TADA?

De docenten in de klas verschillen van week tot week: het zijn stuk voor stuk mensen die gepassioneerd zijn door hun beroep en deze passie graag delen met de kinderen van TADA. Elke groep krijgt wekelijks gemiddeld 4 gastdocenten op bezoek, dat brengt het totaal op jaarbasis op meer dan 1.000!

TADA kan sinds haar start rekenen op de enthousiaste samenwerking van een diverse groep gastdocenten: van jong tot oud, van Belgische of andere afkomst, met weinig tot bakken ervaring, van mediafiguur tot nobele onbekende. Enkele bekende koppen die alvast vol goesting deelnamen: Martine Tanghe en Françoise Wallemacque (vak journalistiek), Emir Kir, Guy Verhofstad en Koen Geens (vak politiek), Adil El Arbi en Benoît Mariage (vak cinema).

Wat is het verschil tussen TADA en het traditionele onderwijs?

TADA is volledig complementair aan het traditionele onderwijs. Alle TADA-leerlingen gaan tijdens de weekdagen naar de traditionele school. TADA biedt ‘een steuntje in de rug’ aan scholen en ouders uit aandachtswijken. Op school leren kinderen voornamelijk uit boeken. Ze leren er vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. TADA doet iets anders. Bij TADA ontdekken kinderen de maatschappij en zichzelf via vakken als recht, geneeskunde en ondernemen voor kinderen. Elke week staan er bij TADA andere gastdocenten voor de klas: mensen die gepassioneerd zijn over hun beroep en deze passie met de kinderen delen door een enthousiaste lessenserie van een paar zaterdagen waarin de kinderen ervaren hoe het is om te werken binnen het vakgebied dat die weken centraal staat.

Biedt TADA alleen inzicht in academische vakken en kunsten?

Neen, TADA biedt een mix aan van wetenschappelijke, maatschappelijke, technische en creatieve vakken. TADA brengt in elk vak de essentie van een domein bij en informeert haar TADA-kinderen over het palet van beroepen (en dus perspectieven) verbonden aan dat domein, alsook over de professionele basishouding en skills verbonden aan die beroepen.

Het gaat erom de TADA-kinderen te laten zien wat de wereld te bieden heeft, hun kritische blik te verruimen en om kinderen via praktische workshops eigen talenten en interesses te doen ontdekken. Voor elk vak zijn ook andere vaardigheden nodig, die impliciet aangeleerd worden. Elk vak is kortom een optelsom van kennis en lifeskills.

Bijvoorbeeld: bij het vak recht passeren advocaten, rechters, procureurs, griffiers, cipiers en politieagenten de revue. De kinderen leren samen met deze gastdocenten de Belgische maatschappij en haar rechtssysteem kennen. Ze leren onder andere presenteren, argumenteren, genuanceerd denken en handelen.

UNIQUE SELLING PROPOSITION & WAARDEN


 

Wat maakt TADA bijzonder?
 • TADA zet in op ‘all round character education’, met aandacht voor de professionele toekomst.

Dit onderscheidt TADA van andere organisaties die zich focussen op het aanvullen van het traditioneel onderwijs (bijles, taalles of huiswerkbegeleiding) of op de bevordering van emancipatie of integratie via sociaal-culturele, artistieke of sportieve activiteiten.

 •  TADA zet in op preventie door haar aandacht te concentreren op haar werk met jonge kinderen.

De hoofdzakelijke bedoelde begunstigden van TADA zijn kinderen uit aandachtswijken, tussen tien en veertien jaar oud. Ofwel leerlingen van het vijfde leerjaar lager onderwijs tot en met het eerste jaar secundair onderwijs. Vele organisaties focussen op resolutie of op de ontwikkeling of ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare jongeren van middelbare-schoolleeftijd of jongvolwassenen.

 • TADA biedt een intensief en duurzaam traject aan van 2,5 jaar met vervolg via de alumni-werking Tada For Life.

Dit onderscheidt TADA van andere organisaties want het gros van initiatieven werkt minder intensief en op kortere duur.

 • TADA brengt werelden samen die elkaar in het gewone leven weinig ontmoeten/spreken.

Het concept van TADA als maatschappijschool is wederzijds verrijkend. Door professionals uit diverse sectoren en lagen van de arbeidsmarkt en samenleving samen te brengen met kinderen uit sociaal-economische aandachtswijken brengt TADA diverse werelden die elkaar in het dagelijks leven niet gauw ontmoeten samen: de wereld van het maatschappelijk kwetsbare kind, de wereld van de professional, de wereld van het bedrijf en de wereld van de school.

TADA fungeert als filter. TADA haalt muren naar beneden tussen werelden en bevordert wederzijdse positieve leerprocessen. Door een intergenerationele en interculturele dialoog aan te moedigen en anderen terzake te inspireren, wil TADA integratie- én cohesiebevorderend werken.

Welke waarden stelt TADA voorop?
 • Wederkerigheid

Bij TADA ontmoeten twee werelden elkaar: de wereld van volwassenen die hun professionele dromen verwezenlijkt hebben én de wereld van kinderen die op het eerste gezicht weinig kansen hebben om dat te doen. De twee gaan samen aan het werk, leren elkaar kennen en leren van elkaar. Ogen gaan open, geesten verrijken.

 •  Onafhankelijkheid & Neutraliteit

Het initiatief is neutraal op alle vlakken. Het initiatief is ook onafhankelijk, zowel van haar financiële partners als van de publieke sector. De strategie van TADA wordt bepaald door de directie en de diverse organen van de VZW.

 •  Diversiteit

TADA maakt zich hard om diversiteit te omarmen en discriminatie op alle vlakken te bestrijden. TADA houdt daarom vast aan zaken als wederzijds respect, waardigheid voor iedereen, tolerantie en aanvaarding van anderen zonder vooroordelen op basis van verschillen van welke aard ook.

Zie ook het TADA-kinderbeschermingsbeleid.

RECHTSVORM


 

Onder welke rechtsvorm bestaat TADA?
 • ToekomstATELIERdelAvenir is een 100% tweetalige vzw met maatschappelijke zetel te Troonplein 1, 1000 Brussel. TADA’s ondernemingsnummer is 0847.950.640. TADA is vrijgesteld van BTW. De statuten van TADA vindt u hier.

HET MERK TADA


 

Is ToekomstATELIERdelAvenir (alias TADA) een geregistreerd merk?
 • ToekomstATELIERdelAvenir (alias TADA) is een geregistreerd merk zowel op Benelux als op Europees niveau.
  • Het logo ToekomstATELIERdelAvenir is een geregistreerd beeldmerk in het Benelux merkenregister sinds 21 april 2014 (zie het document hier).
  • Toekomst Atelier is een geregistreerd woordmerk in het Benelux merkenregister sinds 18 april 2018 (zie het document hier).
  • Atelier de l’Avenir is een geregistreerd woordmerk in het Europese merkenregister sinds 22 juni 2018 (zie het document hier).
  • TADA is een geregistreerd woordmerk in het Europese merkenregister sinds 27 juni 2018 (zie het document hier).

FINANCIËN & DUE DILIGENCE


 

Waar kan ik de jaarrekening vinden en wie controleert de jaarrekeningen?

Elk fiscaal jaar van TADA start op 1 september en eindigt op 31 augustus. De jaarrekening wordt onderworpen aan een audit van de revisoren van Ernst & Young België. Hier vindt u de jaarrekeningen van 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022.

Hoe geef ik aan TADA en zijn giften fiscaal aftrekbaar?
 • Als u een fiscaal attest wenst (voor giften vanaf 40 euro), dan kan u een gift overmaken op IBAN BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1) onder voorbehoud van de gestructureerde mededeling ***017/0080/00006***Giften vanaf 40 euro op deze rekening beheerd door de Koning Boudewijnstichting (KBS) geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 % op het werkelijk gestorte bedrag. U kan ook meerdere kleine giften overmaken gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld elke maand 5 euro). Als de totaalsom op jaarbasis minstens 40 euro bedraagt, ontvangt u een fiscaal attest van de KBS.
 • Als u geen fiscaal attest wenst (ongeacht grootte van de gift), dan kan u dat bedrag overmaken op het rekeningnummer van TADA BE05 0017 4290 3575. We ontvangen wel graag uw e-mailadres om u via onze communicatiemiddelen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij TADA. Voor giften via Payconiq is een fiscaal attest niet mogelijk. U kan ook anderen aanzetten tot schenken natuurlijk! Meer info vindt u op de pagina ‘Particulieren of Organisaties’.
Kan mijn organisatie partner worden van TADA?

Zeker! TADA bestaat dankzij haar financiële en materiële partners. Dit zijn bedrijven en organisaties die de werking willen ondersteunen door zich structureel of ad hoc met TADA te verbinden. Informatie vindt u hier. In overleg zijn partnerschappen op maat van elke organisatie mogelijk. Voor meer informatie over de mogelijke samenwerkingsvormen kan u vrijblijvend contact opnemen met Pieter De Witte, Managing Director van TADA: pieter@toekomstatelierdelavenir.com of 02/781.00.32.

VOOR OUDERS


 

Kan ik mijn kind nog inschrijven voor TADA?

U kan uw kind voorlopig niet meer inschrijven voor TADA. Alle plaatsen voor dit schooljaar zijn bezet.

TADA werkt bovendien voorlopig uitsluitend samen met deze geselecteerde basisscholen uit Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Brussel, Anderlecht en Molenbeek: Sint-Joost-aan-Zee, Ten Nude, De Buurt, Klavertje Vier, Mozaïek, Mariaschool, Le Petit Saint Louis, La Sagesse, Henri Frick, La Nouvelle Ecole, Joseph Declef, Dames de Marie, Tournesol, Arc-en-Ciel, Institut Notre-Dame, Saint-François-Xavier, Les Tourterelles, Pierre Lairin, Clair-Soleil, Le Tilleul, De Knipoog, Regenboog, Windekind, Paloke, De Toverfluit, Imelda-Instituut, Vier Winden, Sint-Albert, Sint-Martinus, Sint-Karel en De Klimpaal.

Er wordt wel een wachtlijst gemaakt voor kinderen die buiten de boot vallen. Wanneer een ander kind het programma verlaat, kan er een plaats vrijkomen.

Moet mijn kind elke week naar TADA komen?

Hoewel deelname aan TADA vrijwillig is, vraagt TADA om elke week aanwezig te zijn. Dit is erg belangrijk voor de groepsdynamiek en de opbouw van de lessen. Bovendien willen we kinderen leren wat discipline inhoudt.

Indien uw kind met een grondige reden niet aanwezig kan zijn, vragen wij u om de klascoördinator zo snel mogelijk te verwittigen en de situatie uit te leggen. Kinderen die regelmatig zonder grondige reden afwezig zijn, kunnen gevraagd worden om uit het programma te stappen.

Moet mijn kind het traject van drie schooljaren volgen?
Deelnemen aan TADA is een cadeau, maar ook een engagement. Wie zich inschrijft, moet drie schooljaren komen. Het programma is vanuit deze visie opgebouwd.
Ben ik als ouder ook welkom op TADA?
TADA vindt de betrokkenheid van de ouders erg belangrijk. Bij het begin van het schooljaar worden zij dan ook uitgenodigd op een ouderavond. Ook doorheen het schooljaar worden de ouders af en toe uitgenodigd voor een toonmoment of de diploma-uitreiking. Om nader kennis te maken, bezoeken de coördinatoren ook alle ouders thuis. Voor de start of na afloop van de activiteiten op zaterdag zijn de coördinatoren op school beschikbaar voor vragen of opmerkingen.
Is mijn kind verzekerd tijdens de activiteiten van TADA?
U kunt er op vertrouwen dat TADA met de grootste zorgvuldigheid met uw kinderen werkt. TADA heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor medewerkers en vrijwilligers, en een ongevallenverzekering voor de kinderen voor de tijd die zij op TADA besteden.

VOOR GASTDOCENTEN


 

Waarom heeft TADA voor elke les vier gastdocenten nodig?

Door gemiddeld vier gastdocenten per klas uit te nodigen, kunnen we de kinderen in kleine groepjes aan de slag zetten, waardoor we op een hoger niveau kunnen werken en weinig tot geen pedagogische kennis van de docenten vereist is. Deze intensieve en interactieve manier van werken, laat nauw contact toe tussen gastdocenten en kinderen toe, wat de communicatie bevordert.

Ontdek het curriculum 23-24.

Moet ik in het besproken domein werkzaam zijn om gastdocent te zijn?

De TADA-gastdocenten hebben allen één ding gemeen: ze zijn stuk voor stuk erg bevlogen en gepassioneerd over hun domein! Ze kennen hun domein, waardoor ze zaken simpel kunnen uitleggen. Ze omarmen deze quote van Einstein: If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough! Ze hebben ook zin om hun passie voor hun vak door te geven aan de generatie van morgen. Sommigen zijn effectief werkzaam in de sector, anderen zijn student, gepensioneerde of intensief amateur.

Hoeveel tijd kost een deelname als gastdocent?
Om de lessen grondig voor te bereiden, organiseert TADA per les één brainstormmeeting. Deze gaat door op het TADA-kantoor op een moment gekozen in samenspraak met alle gastdocenten. Voor de lesdag zelf wordt u rond 9u30 verwacht op de antenne in Sint-Joost-ten-Node; Anderlecht of Molenbeek. Om 14u45 zit een normale lesdag erop.
Hoe verloopt een traditionele TADA-dag?
Tomas Van Uffelen, gastdocent bij het vak Journalistiek, maakte een fotoverslag van zijn deelname aan TADA. Lees en bekijk het verslag hier.

VOOR SOLLICITANTEN OF VASTE VRIJWILLIGERS IN SPE


 

Zijn er openstaande vacatures bij TADA?
Bekijk onze jobpagina op deze website om op de hoogte te blijven van vacatures. Spontane sollicitaties zijn altijd welkom via job@toekomstatelierdelavenir.com.
Kan ik stage lopen bij TADA?
Dit hangt af van uw opleiding, kwaliteiten en onze werkplanning. Voor meer informatie kan u ons contacteren via job@toekomstatelierdelavenir.com.
Kan ik vast vrijwilligerswerk doen bij TADA ?
Zeker! TADA telt talloze vaste vrijwilligers, mensen die op wekelijkse of maandelijkse basis een handje toesteken op diverse wijzen: bij zaken als logistieke ondersteuning, huiswerkbegeleiding, e.d. Meer weten? Kijk hier of mail ons: info@toekomstatelierdelavenir.com.
Share This