Waarom TADA opnemen in jouw testament?

Door TADA in je testament op te nemen, help je sociaal kwetsbare jongeren verantwoordelijke burgers te worden en een positieve rol te spelen in onze samenleving, ook nadat je er niet meer bent.

Lees meer over onze activiteiten

Ik hou van kinderen en ik zou willen dat ze allen dezelfde kansen krijgen om zich te ontplooien en het beroep van hun keuze te leren. TADA biedt hen een waaier aan mogelijkheden en geeft hen zelfvertrouwen. Daarom heb ik beslist om een deel van mijn erfenis na te laten aan dit goede doel.

Rita

79 jaar

Droom jij, zoals Rita, ook van een betere wereld zonder ongelijkheid?

Je testament kan daartoe bijdragen. Ontdek het type legaat of donatie dat het best bij jou past:

Een klassiek legaat

Reserveer het geheel of een deel van je nalatenschap voor TADA, door TADA als legataris op te nemen in je testament.

Het tarief van de door TADA betaalde successierechten verschilt van regio tot regio.

Een duolegaat

Heb je geen naaste erfgenamen? Dan kan je kiezen voor het duolegaat dat je toelaat om een deel van je erfenis tegen fiscaal voordelige voorwaarden na te laten aan een neef, een nicht of een vriend, waarbij je tegelijkertijd een deel nalaat aan een goed doel zoals TADA. De vzw neemt de betaling van de successierechten van alle legatarissen op zich en vervult de nodige administratieve formaliteiten.

Een donatie

Je kan ook tijdens je leven een donatie doen aan TADA. 

Die kan verschillende vormen aannemen:

  • een handmatige donatie van een roerend goed (contant geld, effecten, juwelen, meubelen, kunstwerken).
  • een indirecte donatie via overschrijving naar bankrekening BE05 0017 4290 3575.
  • een donatie bij notariële akte van roerende of onroerende goederen. In dit geval zal TADA de schenkingsrechten moeten betalen .

Woon je in Vlaanderen?

Sinds 01/07/2012 past de Vlaamse regering een minder gunstig fiscaal regime toe op duo-legaten. Bijgevolg genieten de erfgenamen bij overlijden geen belastingvoordelen meer van een duo-legaat. Niettemin kan je in jouw testament een legaat van maximaal 15 000 euro aan één of meer vrienden nalaten tegen het lagere tarief van 3% (in plaats van 25%). Op die manier profiteert jouw vriend van een maximale belastingbesparing van €3.300. Anderzijds zijn de tarieven van de successie- en schenkingsrechten voor liefdadigheidsinstellingen in Vlaanderen verlaagd tot 0%. Het blijft dus fiscaal zeer interessant om jouw vermogen aan een goed doel na te laten.

Wil je meer informatie?

 Eef Verbeke, TADA’s verantwoordelijke voor legaten, kijkt ernaar uit om al je vragen te beantwoorden en raad te geven waar mogelijk. Aarzel niet om contact op te nemen via het nummer 02 781 00 32 of het e-mailadres eef@toekomstatelierdelavenir.com. Of vul het formulier in zodat zij je een brochure kan sturen of terug contact met jou kan opnemen.

 

Nu al onze eeuwige dank!

 

Share This