TADA-leerlingen en hun familie

Elke zaterdag naar school? Dat klinkt misschien saai, maar daar zijn de TADA-kids (10-14 jaar) het niet mee eens.

Deze enthousiaste tieners engageren zich om drie schooljaren lang elke zaterdag les te volgen. Vrijwillig én met volle goesting willen ze de samenleving en de professionele wereld ‘van de grote mensen maar al te graag ontdekken.

Eenmaal het driejarig traject op één van de vijf TADA weekendscholen is afgerond, worden deze jongeren TADA-alumni en maken ze deel uit van het alumni-netwerk.

De TADA-kids komen van een vijftigtal verschillende Brusselse basisscholen, gesitueerd in de buurt van onze weekendscholen in Sint-Joost-ten-Node, Anderlecht, Molenbeek en Schaerbeek.

De vraag naar een plaats bij TADA is veel groter dan het aanbod. Om de schaarse plaatsen ten volle te benutten, peilt TADA tijdens het inschrijvingsproces naar:

 • De motivatie en interesse van de kinderen om deel te nemen aan TADA
 • De toegang van de kinderen tot stimulerende, buitenschoolse activiteiten met focus op empowerment
 • De algemene, sociaaleconomische thuis- en gezinssituatie

Tussen de vele geschikte en gemotiveerde kandidaten, loot TADA de plekken met quota per geslacht en school.
Kinderen die het hardst een duwtje in de rug kunnen gebruiken, krijgen in principe voorrang. Er is een wachtlijst voor kinderen die niet meteen een plek hebben. Wanneer een kind het programma onverwacht verlaat, komt die plaats vrij.

 

TADA zet hoog in op ouderbetrokkenheid. Dat de familie van TADA-tieners positief staat tegenover TADA is essentieel voor de ontwikkeling van het kind en het slagen van onze missie. 

Hoe betrekken we de families van onze leerlingen bij onze werking? 

 • Aan het begin van het schooljaar organiseren we een infoavond voor ouders
 • We nodigen families tijdens het schooljaar uit voor toonmomenten en de diploma-uitreiking
 • Onze coördinatoren bezoeken de families van alle tieners thuis
 • Het TADA-team is telefonisch bereikbaar voor vragen of opmerkingen en aanspreekbaar voor en na de TADA-klas. 

 

 • Bij TADA krijg ik ideeën over welke beroepen ik later zoal zou kunnen doen. Ik had altijd al veel vragen over de wereld! Bij TADA kan ik die nu stellen en krijg ik antwoorden op al mijn vragen! Ook leer ik bij TADA om na te denken en te kijken naar mezelf, leer ik samenwerken met anderen, enzovoort. ik ben blij om naar TADA te komen elke zaterdag. TADA maakt me gelukkig!


  Melek, Leerling bij TADA.

 • Ik heb bij TADA zoveel geleerd. Enerzijds heb ik veel beroepen ontdekt bij TADA. Anderzijds heb ik bij TADA geleerd om te delen met anderen, om mijn sterktes en talenten te omarmen en ze te durven tonen aan anderen. Wat ik ook geleerd heb, is om solidair te zijn, om goede vragen te leren stellen, om respect te tonen, bijvoorbeeld ten opzichte van gastdocenten of juffen/meesters bij TADA.


  Kevin, Alumnus bij TADA.

 • Dank u juf om mij een ‘tweede kans’ te geven, om te geloven in wat ik kan. Ik weet dat ik u soms het leven zuur maak en dat ik niet altijd evenveel respect toon, en dat spijt mij. Weet dat ik u heel dankbaar ben voor alles wat u doet, om in mijn kunnen te geloven en omdat wij naar TADA mogen komen. Wij leren en beleven hier héél veel!


  Naoufel, Leerling bij TADA.

 • TADA is fun en we leren er veel! We ontdekken elke maand een nieuw beroep. Ik weet nu bijvoorbeeld wat een chemicus is en doet, vroeger wist ik niet dat dit beroep bestond. We leren bij TADA vragen stellen, samenwerken, nieuwsgierig zijn, durven, onze mening formuleren, niet meer verlegen zijn, discipline enzovoort! Zo’n dingen leren we niet op school.


  Soulaimane, Alumnus bij TADA.

 • Mijn zus werkt in een rusthuis. Ik wist nooit precies wat mensen die daar werken doen. Nu heb ik het eindelijk begrepen! Om zoiets te doen moet je graag willen zorgen voor mensen, handig zijn en niet vies zijn van mensenlijven en van ‘handen uit de mouwen steken’. Dat is ook wel iets voor mij denk ik!


  Kawtar, Leerling bij TADA, over het vak Verpleegkunde.

 • Caroline is enorm gegroeid sinds ze naar het Toekomst-Atelier komt. Ze is enthousiaster, heeft meer zin om te leren en ze doet meer moeite op school.


  Caroline’s moeder

 • Ik apprecieer oprecht jullie geweldige initiatief en de impact die het gehad heeft op mijn dochter, Teresa. Vaak werpt migratie hindernissen op voor de migranten en hun kinderen die hen de steun ontnemen om hun dromen te realiseren, hun potentieel ten volle te benutten en terug te geven aan de maatschappij. Sofie, jij zeg deze hindernissen en probeerde hen te overbruggen door onze kinderen het immense potentieel dat ze hebben te laten ontdekken. Jij hebt hun opnieuw het recht gegeven om groot te dromen en de mogelijkheid gegeven om deze dromen te bereiken. Daarom zal ik je altijd dankbaar zijn. Mijn familie en ik zullen ons jou en jouw team altijd herinneren. Zet het goede werk verder.


  Teresa's moeder

 • Het Toekomst-Atelier doet hem echt goed: we merken een groot verschil aan zijn algemene kennis. Thuis is hij het die ons zaken aanleert die hij van het Atelier kent.


  Yigit’s moeder

 • Ik vind het Toekomst-Atelier heel belangrijk voor Zehna. Ik heb van mijn ouders nooit de kans gekregen om te doen wat ik wilde doen, en die kans wil ik mijn kinderen wel geven. Ik wil dat mijn kinderen weten wat ze leuk vinden en wat ze kunnen. Dat ze worden wat ze willen en dat ze antwoorden krijgen op vragen waarop ik geen antwoord weet.


  Zehna’s moeder

Share This