TADA's impact score

Om de kwaliteit van de weekendschool op te volgen en op een uniforme manier het effect van TADA op de doelgroep en op anderen te registreren, startte TADA in 2016 een samenwerking met Vlerick Business school. Samen bepaalden wij een reeks op te volgen indicatoren, met de verzamelnaam de TISC, oftewel TADA’s Impact Score Card.

De TISC omvat aan de ene kant kwantitatieve, kritieke prestatie-indicatoren zoals het aantal TADA-tieners dat zich inschrijft en vervolgens afhaakt, het gemiddeld aantal vrijwilligers dat deelneemt per TADA-klas per zaterdag en het aantal alumni dat het traditionele onderwijs verlaat met een diploma op zak.

Daarnaast hanteert TADA ook kwalitatieve criteria. Aan de hand van situaties die de kinderen naspelen in rollenspelen probeert TADA bijvoorbeeld de groei van haar tieners in termen van burgerschap en niet-cognitieve vaardigheden op te volgen en te vergelijken aan het begin en het einde van hun parcours.

Aan de hand van vragenlijsten die vooral het systeem van de ‘Net Promoter Score’ volgen, vragen we tenslotte aan diverse stakeholders - bijvoorbeeld aan onze vrijwilligers - of zij geloven dat TADA de doelstellingen bereikt.

Al deze grafieken hebben betrekking op het schooljaar 2021-2022.

Meer weten over onze impact? Bekijk deze pagina!

Share This