Make TADA grow!

Vzw TADA

TADA vzw (kort voor ToekomstATELIERdelAvenir) is een lerend netwerk dat de burger en het bedrijfsleven betrekt bij de emancipatie en integratie van tieners uit sociaal-economisch kwetsbare milieus en hun omgeving.

In Brussel biedt TADA meer dan 2000 tieners uit kansarme wijken een netwerk aan dat hen jarenlang intensief coacht. Via onze weekendscholen en ons oud-leerlingen-netwerk bieden wij buitenschoolse activiteiten aan waarbij de (leer)lat hoog ligt, terwijl ook het welbevinden van het kind bevorderd wordt.

Bovendien zijn er binnen en buiten Brussel ook andere individuen en organisaties die op TADA geïnspireerde initiatieven lanceren. Dat is TADA’s impact tot op vandaag.

TADA bestaat dankzij talloze mensen en privé-organisaties. Wij bundelen de kracht van de maatschappij belangeloos om zoveel mogelijk mensen aan te zetten om meer individuele verantwoordelijkheid op te nemen, ten voordele van een meer inclusieve maatschappij, waar er gelijke kansen zijn op ontwikkeling voor iedereen.

Doe nu mee! Make TADA grow!

TADA 2.0 - meer impact

TADA's impact reikt verder dan jeugdwerk. Verken hoe je zelf met onze verhalen, tips en workshops aan de slag gaat voor een meer inclusieve samenleving!

 
 
Share This