Koning Filip voor de TADA-klas

Voor de TADA-kinderen was op 6 december niet Sinterklaas, maar Koning Filip de man van de dag.

De koning nodigde de kinderen van TADA uit op het Koninklijk Paleis om zijn kennis en expertise met hen te delen op een positieve, interactieve manier. Tijdens zijn praktijkgericht gastcollege, leerde onze majesteit de tienjarigen vragen te stellen, hun mening te delen op een respectvolle manier en te spreken voor publiek.

Elke zaterdag ontdekken de TADA-kinderen een beroep. Dit keer leerden ze niet het beroep van journalist, advocaat of bakker, maar dat van koning.

Een ambassadeur te zijn van hun land/stad/zichzelf

“De uitnodiging van de koning is een ongelooflijke eer”, aldus Sofie Foets, oprichtster van TADA.

“Voor de kinderen was de les een magisch moment. Ze waren apetrots om met de koning te mogen spreken. Daarna gingen ze zelf aan de slag en werkten met het team van de koning rond het schrijven van een warme kerstboodschap."

"Ze kregen vandaag een pracht van een initiatie in “hoe te spreken voor publiek” en “hoe een ambassadeur te zijn van hun land/stad/zichzelf”. Onze tieners ontdekten hoe belangrijk het is om op een positieve manier te communiceren, om zo hoop te geven en een constructieve, intergenerationele en interculturele dialoog in ons land te bevorderen.”

Koning Filip en TADA in het nieuws

Een verslag vindt u ook op de officiële website van het Koninklijk Paleis.

De magische middag trok eveens de aandacht van nieuwsgierige journalisten.
Lees hier de artikels die in de pers verschenen:

HET LAATSTE NIEUWS: “Koning Filip werd gisteren even meester Filip”

VRT: "Koning zijn, dat is niet moeilijk: Iedereen kan dromen helpen realiseren"

BRUZZ: “Koning Filip heeft 30 kinderen van het Brusselse ToekomstATELIERdelAvenir, de zaterdagschool die kinderen uit achterstandswijken een ‘duwtje in de rug geeft’, ontvangen op het paleis.”

LA LIBRE BELGIQUE, PARISMATCH.BE...

Share This