Damien Vandermeersch: “TADA is een voorbeeld van preventie”

TADA draait dankzij geëngageerde en gepassioneerde gastdocenten, intussen al een paar duizend! Ze doen dat belangeloos, delen onze overtuiging en willen onze tieners laten openbloeien. Voor sommigen, zoals advocaat-generaal Damien Vandermeersch, is lesgeven bij TADA een jaarlijkse traditie geworden.

“Als onderzoeksrechter stel ik vast dat criminelen misdaad na misdaad begaan omdat ze een heel laag zelfbeeld hebben. Mensen die strafbare feiten plegen, doen dat omdat ze geen doel hebben in het leven; ze hebben niets te verliezen.”

“We verwachten dat justitie rechtvaardig is, maar vaak is dat niet zo omdat kansen van jongsaf aan ongelijk zijn. Rechters zijn niet in staat een antwoord te bieden op dat sociaal onrecht. TADA daarentegen, bestrijdt het probleem aan de basis.” 

“TADA nodigt professionals van alle beroepssectoren uit om positief naar jongeren te kijken. Tijdens de workshops op zaterdag wordt hen gezegd dat ze alles kunnen. Door ontmoetingen en verrijkende ervaringen worden deze kinderen zich bewust van de door hen te grijpen kansen en bouwen ze aan hun toekomstprojecten.” 

“Vanuit mijn functie heb ik veel bewondering voor TADA. In de gerechtelijke wereld horen we elke dag dat we preventie boven repressie moeten verkiezen. Dat is inderdaad dringend. Wel, volgens mij is TADA een voorbeeld van preventie. Het is goed om voorbeelden te hebben die tonen: het is mogelijk. Ik wil dat de boodschap van TADA doordringt in het traditioneel onderwijs en in de samenleving: we moeten geloven in onze jongeren en hen tonen waartoe ze in staat zijn.” 

“De wereld waarin we leven maakt me niet echt optimistisch, maar ik leg me daar niet bij neer. Als ik jongeren zie die hun zaterdag bij TADA doorbrengen, die ervoor gaan en hun borst nat maken, dan motiveert me dat om te zeggen dat we er samen voor moeten gaan.” 

“Als de TADA alumni trouw blijven aan wie ze zijn, zullen ze de meest aandachtige en ervaren personen worden, die weten waar problemen zitten en bijdragen aan oplossingen. Wanneer je een onrechtvaardigheid onmachtig ondergaat, is het onmogelijk je daartegen te verzetten. Maar als je strijdt tegen de onrechtvaardigheid en de middelen hebt verworven om die strijd aan te gaan, dan wordt het interessant.” 

“De TADA jongeren weten van waar ze komen, ze kennen hun roots. Bovendien verwerven ze bruikbare tools. Ze bouwen hun identiteit uit door ervaringen en ontmoetingen op zaterdag. De kans is groot dat ze buitengewone mensen worden. En in deze moeilijke wereld hebben we buitengewone mensen nodig.” 

“Tot slot geldt de ontmoeting bij TADA in de twee richtingen! Men zegt vaak dat justitie in een ivoren toren zit. Deelnemen aan TADA is een goede manier voor mensen uit de gerechtelijke wereld om in contact te treden met de jongeren en meer algemeen, met de wereld waarin ze opgroeien. Ik raad het iedereen aan. Ik ben trouwens de eerste om TADA aan te bevelen bij mijn collega’s in het Brusselse justitiepaleis.” 

Sluit je ook aan bij onze TADA gemeenschap! Bekijk de verschillende mogelijkheden hier

Share This

Thank You!

There was an error while trying to send your request. Please try again.

TADA will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.

Hier kom je op een deel van onze website dat nog in opbouw is.

We zijn volop in het ontwikkelproces om de content en de navigatie beter af te stemmen op wat jij graag wilt zien.

Wil je ons helpen?