“Je kind in een togaatje zien staan, maakt ouders trots” (De Morgen, 09/12/2017)

Extracts: “Sofie Foets: ‘We werken aan algemene kennis, maar willen ook verbondenheid met de samenleving creëren. En we werken aan horizontale vaardigheden. Durven spreken voor een publiek bijvoorbeeld. Ze leren ook zich te verplaatsen in iemand anders.’”

“De school tegenwoordig, die moet ook alles. Ons onderwijs moet onze jongeren voorbereiden op een maatschappij die ze nog niet kennen. We verwachten dus dat een school een hypercompetente, hyperinnovatieve instelling is die zich constant aanpast en die kinderen alles aanleert: digitale vaardigheid, ondernemerschap, meertaligheid, burgerschap, tolerantie, empathie enzovoort. Bovenop de primaire taken van lezen, schrijven, rekenen natuurlijk. “Dat is een heel mooie ambitie waar ik achter sta, maar die ambitie strookt niet met de haalbaarheid, met de realiteit. In bepaalde quartiers is de tijd van de leerkracht in het lager onderwijs méér dan op als hij de leerlingen die primaire taken heeft aangeleerd. “Wij hopen de scholen en families in moeilijke wijken een duwtje in de rug te geven. Je leert op school rekenen, omdat je moet leren rekenen. Bij TADA leer je wat de zin is van wiskunde in de samenleving. En hoe wiskunde eigenlijk veel bepaalt. Je leert de relevantie inzien. Zo motiveren wij kinderen om te leren. Om hun best te doen op de gewone school.”

Van de Londense City naar de tieners van Molenbeek (De Tijd, 05/12/2017):

Extracts: “Geert Duyck is een van de machtigste Belgen in de Londense City. In Brussel zet hij zijn schouders onder ToekomstATELIERdelAvenir (TADA), een project dat kansarme tieners steunt.”

“Geert Duyck: ‘TADA coacht 640 tieners uit evenveel families. We willen zo snel mogelijk naar 1.000 tot 1.500 kinderen gaan in de moeilijkste wijken van Brussel. Dat betekent ook 1.500 families. Ik geloof heel erg in die olie-vlek-strategie. Die kinderen hebben een impact op hun gezin of op hun vrienden op school en in de wijk. En de docenten gaan thuis ook hun verhaal vertellen. Hun gezinnen hebben ook vooroordelen. Maar dankzij de ateliers gaan ze misschien meer naar Brussel en Molenbeek komen. Het mogen geen getto’s worden waar iedereen wegblijft.’”

“Sofie Foets (CEO van TADA): ‘TADA is geen toverformule die de problemen gaat oplossen. Maar wij hebben zin om iets positiefs te doen voor de kinderen met de kracht van de burger en de privésector. Tegelijkertijd gaan we in tegen de ‘wij-zij-bestendiging’. We willen bruggen bouwen en mensen van elkaar doen leren. De maatschappij heeft daar veel bij te winnen."

“We willen jongeren zin geven om iets van hun leven te maken” (Knack 19/04/2017)

Extracts: “Toen ik nog voor het Europees Parlement werkte, leerde ik over de grote onderwijsongelijkheid in Brussel. In plaats van een schuldige te zoeken, leek een positief verhaal me zinvoller. Later hoorde ik over een Nederlandse weekendschool waar bevlogen professionals jongeren uit kwetsbare wijken motiveren om hun zo toekomstperspectieven te bieden. Dat wilde ik ook in Brussel realiseren. Door rolmodellen rond hen te verzamelen, breng je een oud idee – it takes a village to raise a child – in de praktijk.”

“In uitdagende quartiers hebben scholen weinig ademruimte om kwetsbare jongeren op te leiden tot kritische, mondige burgers. Wij geven ze die duw in de rug. We beginnen met tienjarigen. Dat is de leeftijd waarop kinderen hun intrinsieke motivatie kunnen verliezen. ‘Niets moet, ze mogen vooral ontdekken’, zegt Sofie Foets.”

Toekomstatelier op de koffie bij de koning: Magisch (Bruzz, 06/12/2017)

Extract: “Koning Filip heeft 30 kinderen van het Brusselse ToekomstATELIERdelAvenir, de zaterdagschool die kinderen uit achterstandswijken een ‘duwtje in de rug geeft’, woensdag ontvangen op het paleis. “Een magisch moment voor de kinderen”, zegt oprichtster Sofie Foets.”

→ Lees meer over de les met Koning Filip

L’école du samedi, l’école de la vie (La Libre Belgique, 04/12/2017):

Extract: “L’ASBL ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) a mis sur pied l’école du samedi matin à Bruxelles. Des cours pas comme les autres où des professionnels issus d’horizons très divers viennent partager leur expérience. Durant deux samedis, nous avons suivi Salma, Adam et d’autres jeunes apprentis journalistes…”

Quand le roi Philippe se confie à des enfants bruxellois (ParisMatch.be, 07/12/2017):

Extracts: “C’était Saint-Nicolas dans les yeux de la trentaine d’enfants de l’ASBL TADA quand ils ont vu arriver le roi Philippe pour les rencontrer mais surtout pour les emmener dans une visite pas comme les autres au cœur du palais royal de Bruxelles.”

“L’ASBL TADA fait un boulot extraordinaire depuis plus de cinq ans à Bruxelles. L’objectif principal est de donner les clés aux jeunes pour s’engager positivement dans la vie, de développer son sens critique et de repousser ses limites. Une démarche qui privilégie le respect de l’autre aux codes plus stricts de l’enseignement.”

Le privé mise sur l’avenir des jeunes défavorisés (L’Echo, 01/09/2017):

Extracts: “L’ASBL TADA propose des formations sur 3 ans pour aider 650 enfants défavorisés de Bruxelles à inventer leur propre avenir professionnel. Un projet rendu possible grâce au mécénat de plusieurs grandes entreprises.”

“TADA se distingue (…) par son modèle de financement. Hormis le prêt des locaux par les trois communes concernées (Molenbeek, Saint-Josse et Anderlecht), l’ASBL tourne en effet exclusivement grâce à l’appui de soutiens privés. Et pas n’importe lesquels. Dans la liste des partenaires financiers structurels de TADA (qui s’engagent à financer les formations sur des cycles de 3 ans), on ne retrouve rien de moins que des multinationales comme CVC Capital Partners, EY, Total ou encore Axa, auxquelles il faut encore ajouter l’appui d’importants mécènes, dont la Fondation Bernheim.”

Share This