De ontmoeting die levens veranderde

De ontmoeting die levens veranderde

Eén ontmoeting tussen twee mensen kan de wereld van anderen radicaal veranderen. Dat gebeurde ook in 2011 toen Sofie Foets de Amsterdamse Heleen Terwijn en haar IMC Weekendschool leerde kennen. Uit die kennismaking ontstond TADA. Voor de tiende verjaardag van TADA kwamen beide founding ladies nog eens samen.

Wat herinneren jullie zich van nog van die eerste ontmoeting?

Heleen Terwijn: In 2011 mocht ik in het Europees Parlement in Brussel een lezing geven over jongeren die opgroeien in kansarmoede en onderwijs. Ik vertelde daar over de IMC Weekendschool die ik in 1998 in Amsterdam-Zuidoost had opgericht, de eerste grote migrantenwijk in de stad. Ik legde uit waarom we aanvullend onderwijs aanboden in buurten waar dat het hardst nodig was. Na mijn lezing kwam één van de jonge adviseurs in het parlement naar me toe en zei: “Mevrouw Terwijn, ik vind dit helemaal geweldig. Dit moeten we in Brussel ook doen.” Dat was Sofie. Ik herkende mijn jongere zelf in haar: Sofie is iemand die op je deur blijft kloppen tot je luistert (lacht). Ik wilde het succes van de IMC Weekendschool graag naar het buitenland brengen, dus toen ik doorhad hoeveel potentieel ze had, zijn we gaan praten. 

 

Wat vond jij zo bijzonder aan Heleens presentatie, Sofie?

Sofie Foets: Wat ik meteen geweldig vond aan IMC Weekendschool is dat het de burger en de privésector betrekt bij de emancipatie van tieners die opgroeien in een sociaal-economisch kwetsbare situatie. Onderwijs is de basis van alles. Als jongeren goed opgeleid worden, kunnen ze later oplossingen vinden voor allerhande problemen in onze samenleving. Maar nog voor ze de middelbare school bereiken, zijn heel wat jongeren die opgroeien in precaire context al gedemotiveerd. De schooluitval bij sociaal kwetsbare jongeren in België is groot. Ik vond het interessant dat Heleen en haar team een plan hadden uitgewerkt om duizenden van die jongeren te emanciperen, in aanvulling op wat de traditionele school doet. België is een kenniseconomie maar veel jong talent gaat, helaas, verloren. Tegelijk is er ook veel polarisatie, vooral in grootsteden als Brussel. Ik herinner mij dat ik toen, tien jaar geleden, zin had in een concreet project dat mijn liefde voor Brussel combineerde met de zin om iets te ondernemen voor de maatschappij. Via mijn baan in het Europees Parlement wist ik dat België, en zeker Brussel, op vlak van onderwijsongelijkheid slecht bezig was. Naïef optimistisch ben ik dan met enkele enthousiastelingen aan de slag gegaan om TADA op te richten. 

Hoe ging dat juist verder, bestaat er een handleiding voor het opzetten van een weekendschool?

Sofie: Niet echt. Ik heb een paar dagen meegelopen bij IMC Weekendschool en Heleen heeft me nadien via videogesprekken begeleid. Ze deelde met veel passie haar kennis. Hoe begeleid je gastdocenten? Wat speelt er in de psychologische ontwikkeling van kwetsbare kinderen? Wat zijn ‘lessons learned’ op vlak van fundraising of de uitbouw van weekendscholen en een alumni-netwerk? Tal van vragen kwamen aan bod. Met de goede raad van Heleen gingen we aan de slag. Hier en daar pasten we het concept aan, want de realiteit in Brussel is héél anders dan die in Nederland. 

Heleen: Sofie begreep meteen hoe je zo’n organisatie uitwerkt. Ze begreep bijvoorbeeld waarom je niet alleen kunstvakken moet aanbieden, maar een hele waaier aan vakken waar jongeren niet alleen leren welke beroepen bestaan, maar ook leren onderhandelen of spreken voor publiek. Tegelijk zag Sofie ook waar het concept aanpassing nodig had. 


Zowel IMC Weekendschool als TADA focussen op jongeren van 10 tot 14 jaar. Wat is er bijzonder aan die leeftijdsfase?

Heleen: Ik ben psychologe van opleiding en heb lang onderzoek gedaan naar de schoolmotivatie en het welbevinden van kinderen. Uit mijn resultaten bleek dat kinderen rond de leeftijd van tien jaar hun intrinsieke motivatie verliezen als hun natuurlijk verlangen om de wereld te ontdekken niet wordt gevoed met interessante perspectieven. Tienjarigen willen nog alles weten en buitelen over elkaar heen met ideeën en enthousiasme. Maar ik zag veel van die kinderen somber en boos worden naarmate ze ouder werden. Het is geen goede eigenschap als onderzoeker, maar het raakte me persoonlijk. Ik werd er zelf neerslachtig van en begon na te denken hoe ik dit kon helpen voorkomen. Wat als we jongeren uit de armste buurten op het juiste moment in hun ontwikkeling een rijke, positieve omgeving aanbieden waarin ze hun talenten kunnen ontdekken ? Zo is IMC Weekendschool ontstaan.

Sofie: Bij TADA geloven we ook in de preventie van problemen. De grootste impact op een mensen- leven heb je in de eerste twaalf jaar, zo blijkt uit onderzoek. Toch investeren we in België het minst in de eerste twaalf jaren van onze kinderen hun leven. Wij willen daar net méér op inzetten, én bij de meest kwetsbaren eerst. 

.

Op welke manieren werken jullie vandaag nog samen?

Heleen: IMC Weekendschool heeft intussen tien vestigingen verspreid over Nederland, en TADA heeft er vijf in Brussel. We zijn twee onafhankelijke organisaties, maar inhoudelijk is ons concept gelijkaardig en dus werken we nog geregeld informeel samen. We hebben allebei een alumniwerking en we overleggen enkele keren per jaar over een aantal onderwerpen, zoals hoe we Europese subsidies kunnen aanvragen.

Sofie: Net zoals Heleen een uitstralingseffect op ons heeft gehad, heeft TADA dat nu ook op andere organisaties in België. Ik ben trots op die indirecte impact. Ik vind het tof dat steeds meer mensen beseffen dat ze méér kunnen de doen om onze kwetsbare jeugd te helpen emanciperen. En dat je zelf, als individu of bedrijf, ook de vruchten plukt van deze vorm van vrijwilligerswerk.

Heleen: Het is mijn droom dat zoveel mogelijk jongeren van dit concept kunnen profiteren. Zelfs kinderen die van thuis uit alle kansen krijgen, hebben vaak geen idee wat ze later allemaal kunnen worden en hoe de job van een rechter, energieleverancier of slager precies in elkaar zit. Zou het niet geweldig zijn als elke tienjarige in Europa zou kunnen ervaren wat wij aanbieden?

Wil je TADA steunen en tot een betere samenleving bijdragen?

Doe een gift of geef tijd.

Share This